برای استفاده از این ابزار ; کد مورد نظر را copy کرده و در قسمت مناسبی از قالب وب سایت خود paste کنید

توجه : اگر در قالب خود از کد تغییر شکل ماوس استفاده میکنید ، این کد را قبل از آن قرار دهید

 


 

این کد متن و عکس را قفل میکند

برای تغییر پیغام ، جمله ی *کپی برداری ممنوع* را تغییر دهید ( در کد زیر با رنگ قرمز مشخص شده )

<!--locking Right click by : Fatools.ir-->
<script language="javascript">
function noRightClick() {
if (event.button==2) {
alert('کپی برداری ممنوع')
}
}
document.onmousedown=noRightClick
</script>
<a target="_blank" href="http://fa-tools.ir/News/topic/21/" > کد قفل کردن راست کلیک </a><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir" > فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر </a></div>
<!--locking Right click by : Fatools.ir-->

 

*******************************************************************

 

این کد فقط عکس ها را قفل میکند

برای تغییر پیغام ، جمله ی *کپی برداری عکس ممنوع* را تغییر دهید ( در کد زیر با رنگ قرمز مشخص شده )

<!--locking Right click by : Fatools.ir-->
<script language="javascript">
function right(e) {
var msg = "کپی برداری عکس ممنوع";
if (navigator.appName == 'Netscape' && e.which == 3) {
alert(msg);
return false;
}
if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && event.button==2) {
alert(msg);
return false;
}
else return true;
}

function trap()
{
if(document.images)
{
for(i=0;i<document.images.length;i++)
{
document.images[i].onmousedown = right;
document.images[i].onmouseup = right;
}
}
}
</script>
<a target="_blank" href="http://fa-tools.ir/News/topic/21/" > کد قفل کردن راست کلیک </a><div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir" > فاتولز - جدیدترین ابزار رایگان وبمستر </a></div>
<!--locking Right click by : Fatools.ir-->