بست اینستاگرام

ابزار نمایش رتبه Ú¯ÙˆÚ¯Ù„_۳

Pagerank به معنای رتبه صفحه است Ùˆ در اصل امتیازی است Ú©Ù‡ Ú¯ÙˆÚ¯Ù„ برای هر صفحه وب قائل Ù…ÛŒ شود. به طور خلاصه Ù…ÛŒ توان گفت پیج رنک (Page Rank یا PR یا Google Page Rank) پارامتری است Ú©Ù‡ توسط آن اهمیت یک صفحه اینترنتی تعیین Ù…ÛŒ شود. هرچه این عدد (بین صفر تا 10) بیشتر باشد نشان دهنده اهمیت بیشتر آن صفحه است. برای دیدن رتبه یک وب سایت Ùˆ یا هر صفحه از سایت یا وبلاگ Ù…ÛŒ ØªÙˆØ§Ù†ÛŒØ¯ Ø§Ø² ابزار ارائه شده استفاده کنید .

 

(این مجموعه شامل 20 نوع طرح مختلف میباشد)

 

 

برای دریافت کد به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 

بازدید : 4083
1