ارچیکو فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ابزار پرینت گرفتن از صفحه_۱

با استفاده از این ابزار میتوانید برای صفحات وبلاگ خود دکمه ی پرینت بگذارید ، که با کلیک بر روی تصویر ، پنجره ی مربوط به پرینت باز میشود

 

 

 

(این مجموعه شامل 10 نوع طرح مختلف میباشد) 

 

 

برای دریافت کد به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 


 

كد مورد نظر را copy كرده ، و در قسمت مناسبی از صفحات وبلاگ خود قرار دهيد

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/1.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/2.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/3.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/4.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/5.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/6.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/7.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/8.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/9.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 


 

 

 


 

 

<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/print/graphic/10.js"></script>    
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز … ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/32/">دکمه ی پرینت از صفحات وبلاگ</a></div>

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.