ارچیکو فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کد جستجو گر گوگل

جستجو در وب با ابزارهای مختلفی انجام می شود ولی همانطور كه می دانید مهمترين آنها گوگل می باشد ، برای اضافه كردن اين موتور جستجوی قدرتمند و توانا به وبلاگ خود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 


 

 

برای دریافت کد به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 
 

کد زیر را copy و در جای مناسبی از قالب وبلاگ خود paste کنید

نکته : بعد از قرار دادن کد زیر در وبلاگ خود ; آدرس وبلاگ خود را به جای عبارت SSSSSSYYYYYY قرار دهید

 


 

 

<center>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/1.1.js"></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز ، ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/23/">کد جستجوگر گوگل</a></div>
</center>

 

 


 

 

<center>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/1.js"></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir">فا تولز ، ابزار رایگان وبمستر</a><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/23/">کد جستجوگر گوگل</a></div>
</center>

 

 


 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/2.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 


 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/3.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 


 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/4.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 


 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/5.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 


 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/6.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 


 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/7.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 


 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/8.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 


 

 

 

 

 

 

 

<center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/9.js"></script>
<input value=http://SSSSSSYYYYYY type=radio name=sitesearch checked=''>در اين وبلاگ
<script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/google/part2.js"></script>
</center>

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.