ارچیکو فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

کد لودینگ وبلاگ

با استفاده از این کد میتوانید تا لود شدن کامل وبلاگ به کاربران پیغام "لطفا صبور باشید" بدهید

 

 

برای مشاهده نمونه ابزار کلیک کنید

 

 

(این مجموعه شامل 10 نوع طرح مختلف میباشد)

لودینگ لودینگ
لودینگ لودینگ
لودینگ لودینگ
لودینگ لودینگ
لودینگ لودینگ

 

برای دریافت کد به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 


 

برای قرار دادن این ابزار در وبلاگ خود ابتدا کد زیر را در انتهای کدهای قالب وبلاگ خود قرار دهید

نکته : در صورت نبودن این کد در اخر قالب وبلاگتان پنجره ی لودینگ بالای وبلاگ بسته نخواهد شد

<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><SCRIPT>
ap_showWaitMessage('waitDiv', 0)
</SCRIPT>

 

سپس کد مورد نظر خود را در زیر انتخاب کرده و در ابتدای کدهای قالب وبلاگ خود قرار دهید.

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/1.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/2.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/3.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/4.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/5.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/6.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/7.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/8.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/9.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 


 

 

لودینگ

<!— Start code fa-tools.ir —>
<noscript><a href="http://fa-tools.ir">لودینگ وبلاگ</a></noscript><script src='http://fa-tools.ir/code/loading/js/10.js' ></script>
<div style="display:none"><a href="http://fa-tools.ir/News/topic/55/">کد لودینگ وبلاگ</a></div>
<!— End code by fa-tools.ir —>

 

 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.