ارچیکو فروشگاه محصولات دست ساز و خانگی

ابزار تقویم جلالی – تقویم شمسی_نوع اول

با استفاده از این ابزار ، یک تقویم کامل شمسی به وبلاگ و یا وب سایت خود اضافه کنید.

(این تقویم با تاریخ کامپیوتر کاربر تنظیم میشود و به وبلاگ و یا وب سایت شما فشاری وارد نمی کند)

 

(این مجموعه شامل 11 نوع طرح مختلف میباشد)

 

مشاهده نمونه کد:


 

 

برای مشاهده و دریافت کد به ادامه مطلب مراجعه کنید …

 


 


 

کد مورد نظر  را copy کرده و در قسمت مناسبی از قالب  وبلاگ خود  paste کنید

 


 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/1.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/2.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/3.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/4.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/5.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/6.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/7.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/8.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/9.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/10.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 


 

 

 

 
 

 

<!– Start code by fa-tools.ir –><script language="javascript" src="http://fa-tools.ir/code/jalali/js/11.js"></script><noscript ><a href="http://fa-tools.ir">تقویم جلالی – شمسی</a></noscript><!– End code fa-tools.ir –>

 

 

 

 

برنامه نویسی اولیه این ابزار توسط آقای فرهادی

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.